+420 511 119 714

SENIOR VÝVOJÁŘ JAVA (BRNO)

Bližší popis pozice

Hledáme někoho, kdo se vážně dobře vyzná v JAVA, zejména Spring Framework, prostě má objektové programování v krvi. Práce je zaměřena na oblast zdravotnictví, takže pokud budete vědět, co je to DICOM, HL7 nebo DASTA, bude to obrovská výhoda, když ne, rádi vám s tím pomůžeme.

Požadavky

Využíváme agilní metodiky, takže schopnost pracovat v dynamicky se měnícím prostředí a schopnost své postupy a metody přizpůsobovat situaci a daným prioritám je skutečně důležitá.
Zároveň ale nejsme anarchisti, proto se nevyhnete ani práci podle nezbytné metodiky, znalosti SQL standardu a praktická znalost UML se bude taky hodit. Budete také zodpovídat za odborné vedení mladších kolegů.

Pracovní podmínky

Víme, že nepožadujeme málo, a pokud se budete chtít stát našim kolegou, také vás za to dobře odměníme. Nabízíme práci ve společnosti, která už bude brzy na trhu 30 let.
Ale určitě nejsme z pravěku, také máme moderní zasedačky, špičkové vybavení a místnost s Lazy Bagy. Dostanete firemní notebook a telefon podle vašich představ, stravenky, služební auto. Pracovat můžete také z domu a nezapomínáme na vzdělávání (i zábavu).
Zaujala vás nabídka? Přijďte za námi na kávu a určitě něco vymyslíme.

Jihomoravský kraj | 28.09.2019 [100244]

Odpovědět na nabídku

Jméno Příjmení Mobil E-mail Odpověď Vložit životopis Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výběrem volby "Souhlasím" v položce Souhlas se zpracováním osobních údajů souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společnostmi
Spin HR s.r.o. se sídlem Purkyňova 97a, 612 00 Brno, IČ: 030 01 393
SPINWARE s.r.o. se sídlem Purkyňova 97a, 612 00 Brno, IČ: 292 017 99
(dále jen "Správci")
za níže uvedených podmínek. Prohlašuji, že jsem si níže uvedené podmínky přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a a souhlasím s jejich zněním.

Správci budou zpracovávat osobní údaje, které jim poskytne subjekt údajů (dále jen "Kandidát") prostřednictvím formulářů, dotazníků, životopisů nebo v rámci vzájemné komunikace Kandidáta se Správci a které zahrnují zejména:
 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • údaje o vzdělání a profesní praxi,
 • údaje o ostatních znalostech a dovednostech,
 • případné další relevantní osobní údaje, které Kandidát poskytnul.
Tyto údaje budou Správci zpracovávány po dobu 5 let, jestliže Kandidát nevyužije svého práva na výmaz. Správci budou údaje shromažďovat, evidovat a udržovat aktuální za účelem zprostředkování zaměstnání u konkrétních a ověřených zaměstnavatelů (dále jen "Potenciální zaměstnavatelé"). Součástí zpracování údajů může být i profilování osobních údajů za účelem ověření vhodnosti kandidáta pro konkrétní pracovní pozici u Potenciálního zaměstnavatele. Správci mohou osobní údaje též předávat v nezbytně nutném rozsahu Potenciálním zaměstnavatelům, kteří se tímto stanou samostatnými správci osobních údajů Kandidáta. Účelem zpracování bude výběrové řízení na nabízenou pracovní pozici s právním titulem jednání o budoucí pracovní smlouvě. Potenciálnímu zaměstnavateli mohou být poskytnuty následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení a tituly,
 • e-mailová adresa a telefon,
 • profesní praxe,
 • vzdělání,
 • dovednosti a znalosti,
 • jiné relevantní osobní údaje, které Kandidát poskytnul.
O předání osobních údajů konkrétnímu Potenciálnímu zaměstnavateli bude Kandidát vždy předem v přiměřené lhůtě informován prostřednictvím e-mailu nebo jiného vhodného komunikačního prostředku a je oprávněn toto předání odmítnout. Zpracováním za účelem výběrového řízení se myslí dočasná evidence, shromáždění a uložení. Údaje budou zpracovávány Potenciálním zaměstnavatelem po dobu nezbytně nutnou pro uvedený účel, maximálně však 2 roky.

Správci nebo Potenciální zaměstnavatelé mohou Kandidáta na základě toho souhlasu kontaktovat.

Kandidát má ve vztahu k jeho zpracovávaným osobním údajům a za určitých legislativně stanovených podmínek zejména následující práva:
 • právo na odvolání tohoto souhlasu,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo na výmaz ("být zapomenut"),
 • právo získat informace o nakládání Správce s osobními údaji,
 • právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracování osobních údajů u Správce,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Správci se zavazují, že budou provádět zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a evropským obecným nařízením č. 2016/679, údaje budou chránit odpovídajícím způsobem a neposkytnout je třetím stranám vyjma vhodných Potenciálních zaměstnavatelů nebo zákonem určených subjektů.

Správci prohlašují, že smluvně zavážou dotčené Potenciální zaměstnavatele k tomu, že budou provádět zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a evropským obecným nařízením č. 2016/679, údaje budou chránit odpovídajícím způsobem a neposkytnout je třetím stranám vyjma zákonem určených subjektů.

 Kde nás najdete v Brně

 Kde nás najdete v Ostravě