Investiční a crowdfunding platforma

Systém spinVEST je unikátní softwarová platforma pro investiční a croudfundingové projekty vyvinutá společností SPINWARE. Umožnuje správu celého procesu společného investování od nabídky investičních příležitostí po výplatu výnosů. Součástí platformy je i široce parametrizovaný motivační a provizní systém pro partnery akvizující nové investory. Systém je postaven na robustním aplikačním serveru, který zajišťuje zpracování a ukládání dat a poskytuje API pro webový portál a mobilní aplikaci. Systém je prověřen v provozu se stovkami současně investujících uživatelů.

Variabilní způsoby investování

Systém umožňuje hromadně investovat do různých typů finančních nástrojů jako jsou úvěry a půjčky, podíly ve fondech a společnostech, cenné papíry, akcie, dluhopisy, kmenové listy. .

Investiční kampaně a aukce

Systém umožňuje spouštění aukcí nebo investičních kampaní s různě nastavenými parametry investování. Investorům umožňuje vkládat přísliby investic podle jejich preferencí. Systém umí automaticky sledovat dosažení požadované částky a kampaň ukončit nebo ji řídit manuálně.

Výběr investic

Systém umožňuje po dosažení cílové částky příslibů investic hromadně rozesílat investorům výzvy k úhradě, automaticky párovat úhrady a rozesílat investorům doklady o investici.

Vyplácení výnosů

Systém umožňuje různé formy výplaty výnosů jako automatické rozdělení splátek a úroků z ůvěru mezi investory nebo rozpouštění dividend nebo výnosů z odprodeje mezi odpovídající skupiny investorů. Systém automaticky generuje přikazy k úhradě ve formátu pro zpracování v elektronickém bankovnictví.

Poplatky a srážky

Systém umožňuje definovat různé typy poplatků a srážek z investovaných i vyplácených částek ve prospěch provozovatele investiční platformy.

Smlouvy s investory

Systém umožňuje automaticky vygenerovat elektronicky podepsanou smlouvu pro investora a nechat ji podepsat investorem formou sms kódu. Systém umožňuje zjistit kvalifikovanost investora prostřednictvím volitelného investičního dotazníku.

Definovatelné úrovně investorů

Systém umožňuje definovat různé úrovně investorů a diferencovat tak přístup k investičním projektům a informacím o projektech.

Motivační systém

Nadstavbou platformy je motivační systém umožňující vyplácet různé formy provizí obchodníkům/partnerům, kteří se zaslouží o získávání investorů a investic nebo nových projektů.

 Kde nás najdete