Automatické měření kolejových vozidel

Systém axleSCAN je unikátní software pro automatické měření kolejových vozidel vyvinutý společností SPINWARE. Umožnuje přesné měření parametrů kolejových soukolí a kol během průjezdu bez nutnosti zastavení. K měření využívá měřící systém tvořený soustavou 3D laserových skenerů a další doplňujících snímačů který dodává partnerská společnost EXACTIS. Systém měří profilové hodnoty jednotlivých náprav a kol a detekuje opotřebení nebo odchylky nad povolený rozsah.

Automatická detekce vozu a náprav

Systém umožňuje automatickou detekci vozu prostřednictvím vysílače vozu a automatickou detekci jednotlivých náprav pomocí RFID čipů nebo obdobné technologie.

Měření parametrů podvozků

Systém na základě naměřených profilů vypočítává celou sadu parametrů jako výška okolku, šířka okolku, strmost okolku, průměr kola, rozkolí, dále zaznamenévá aktuální tvar jízdního obrysu kola včetně porovnání s normalizovaným profilem.

Detekce překročení mezních parametrů

Systém umožňuje automatickou detekci mezních parametrů jako šířka a výška okolku, rozkolí, odchylky průměrů kol v rámci nápravy, v rámci podvozku, v rámci vozu.

Měření dalších doplňkových parametrů vozu

Systém umožňuje online měření dalších doplňkových parametrů jako například přítlačná síla sběrače nebo posun náklon sběrače.

 Kde nás najdete